gjenbruk grunnlagMerking av hvordan emballasjene skal kildesorteres har "alltid" vært der, men den har kanskje ikke alltid vært så lett å tyde. Nå skal det bli enklere, for nå innføres et tydeligere merkesystem som er felles for hele Skandinavia.

Effektiv og riktig kildesortering er viktig

           Emballasje er en uunngåelig del av en forsvarlig distribusjon og oppbevaring. Ikke minst når det gjelder næringsmidler. Naturlig               nok fører emballasje også til mye avfall på brukerstedene. I bærekraftperspektiv er riktig sortering av emballasjen viktig og for               at kildesorteringen skal bli så enkel som mulig å utføre riktig må merkingen av emballasjen være så tydelig som mulig.

       

.               Nå kommer det nye sorteringssymboler

          Dagens piktogrammer og avfallssymboler har vært i bruk i over 20 år. Nå er det på tide at de oppdateres slik at merkingen  blir                enda tydeligere. De nye merkene er basert på det danske merkesystemet som ble tatt i bruk i 2017. Symbolene som vi, sammen            med andre næringsmiddelleverandører i skandinavia, vil ta i bruk på våre emballasjer er de samme merkene som kommer på                  alle avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner i tiden fremover.

          Piktogrammene vil ha en gitt fargekode, som alle leverandører skal følge. Dette gir en enkel identifikasjon. I tillegg vil det ofte                  være en beskrivende tekst ved siden av piktogrammet. I enkelte tilfeller der det ikke mulighet for farget trykk på piktogrammet,                brukes en svart/hvit versjon, fortsatt med beskrivende tekst.

        Riktig merking av emballasjen er en forpliktelse vi ikke tar lett på

Alle bedrifter som sender emballerte produkter ut på markedet er forpliktet til å sikre resirkulering av emballasjen. Piktogrammer som er trykket på emballasjen vil bidra til å gi en ekstra påminnelse til daglig sortering. Dermed økes mengden riktig sortert emballasje. Emballasjen vår vil i tillegg merkes med med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag og dermed tatt miljøansvar i et godkjent retursystem.

Merkeordningen for emballasje håndteres av Grønt Punkt Norge. Ønsker du mer informasjon om emballsjemerking og muligheten til å laste det riktige piktogrammer til eget bruk, kan du gå inn på Grønt Punkt sine sider.
Grønt Punkt sine sider.

Vårt mål er at alle våre produkter er merket med de nye symbolene innen utgangen av 2021.

 

Gjenbruk før resirkulering er også Bærekraft i Praksis 

Mye av emballasjen egner seg godt til gjenbruk før de kildesorteres og resirkuleres. Våre spann på Mills majones og Delikat salater egner seg godt til å brukes igjen. For sikkerhets skyld bør du vite at emballasjen er godkjent for gjenbruk av Mattilsynet og ha nødvendig dokumentasjon fra leverandøren på at emballasjen tilfredsstiller kravene for gjenbruk. For våre spann på 9,5 kg, 5 kg og 2,5 kg kan du få denne dokumentasjonen av oss. 

 

Her er dokumentasjonen du trenger