gjenbruk plast (2)

Har du lyst til å redusere forbruket av plast på storkjøkkenet ditt? Det er mye tvil og uklarhet rundt gjenbruk av emballasje. Det generelle kravet er at det må dokumenteres at emballasjen er egnet for den maten som skal oppbevares. Har du dokumentasjonen i orden gir det deg og virksomheten din mulighet til å bidra positivt til miljøet gjennom enkle, konkrete tiltak i hverdagen. Vi snakker om bærekraft i bøtter og spann ved gjenbruk av disse!

Ja, plastspann og -bøtter kan gjenbrukes!

Vi i Mills har fått mange henvendelser fra storhusholdningskunder om mulighet for gjenbruk og derfor valgte vi å diskutere dette med Mattilsynet. Store spann og bøtter med tette lokk som blant annet majonesen vår kommer i, er jo superbra egnet for gjenbruk og oppbevaring av mat. Derfor er vi svært glade for å kunne si at du nå får lov til å bruke bøttene på nytt. Med visse forbehold.

Last ned egenerklæringsskjema for gjenbruk

Gjenbruk av matemballasje krever egenerklæring

Et viktig forbehold er at du må henvende deg til leverandøren av emballasjen, eller matproduktet, og be om en erklæring som bekrefter hva som kan være i spannet ved gjenbruk, under hvilke lagringsbetingelser og eventuelle andre begrensninger. Her er det som du sikkert vet, ikke fritt fram.

Matkontaktforskriften, som sier noe om at emballasjen ikke skal medføre en fare for menneskers helse, skal følges. Så har du kjøpt mat i spann fra Mills, er det oss du må kontakte for å få egenerklæringen du trenger. Ofte omtales egenerklæringen som Declaration of Compliance (DoC)

Serveringsstedet er selv ansvarlig for at næringsmidlene som fylles i bøttene samsvarer med emballasjens bruksbetingelser og at de forstår innholdet i egenerklæringen. 

Med erklæringen på plass, sørger du ikke bare for at maten oppbevares sikkert, du har også den nødvendige dokumentasjonen hvis Mattilsynet skulle komme på besøk. Det forutsetter selvfølgelig at spannet brukes til det erklæringen sier. Og ved gjenbruk, blir de brukte spannene en del av et økonomisk kretsløp!

Gjenbruk er et enkelt bidrag til sirkulærøkonomien i hverdagen

Begrepet sirkulærøkonomi dukker stadig opp når det snakkes om bærekraft og gjenvinning. Det handler om å gjenbruke ressurser i stedet for å produsere nye råvarer. Produksjon av nye spann krever mer energi enn gjenbruk. Brukte spann tåler mange runder i oppvaskmaskinen før de viser tegn til slitasje og skal sorteres som plast og resirkuleres. Da kan du resirkulere med god samvittighet.

Dette er virkelig enkle miljøbidrag som lar seg gjennomføre i en travel hverdag. Ofte kan mange av oss kanskje føle oss litt hjelpeløse over å ikke kunne bidra mer for å hjelpe klimaet i riktig retning. Det blir ikke så mye enklere enn å bruke et spann flere ganger, eller hva?

Gjenbruk reduserer avfallsmengden 

En annen ting er at gjenbruk også reduserer avfallsmengdene, og dermed også avfallskostnadene og antall transporter på veiene. Positivt å få med seg det også.

Nå, hva sier du? Ønsker du å bidra til miljøet på en enkel måte? Vi i Mills er som nevnt veldig glade for denne muligheten. Og når du bidrar, gjør du samtidig oss litt bedre også. Det setter vi stor pris på!

 

Last ned egenerklæringsskjema for gjenbruk