Hvis leverandørene dine er bærekraftig blir kantinens klimaavtrykk mindreMatproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimagassutslippene, så det å gjøre klimavennlige valg ved innkjøp av mat kan utgjøre en reell forskjell. Hver gang et produkt lages, hentes det ut ressurser fra naturen og det kreves energi for å produsere, lagre og transportere produktet. Hvis du kan kjøpe og forbruke smartere, blir serveringsstedet ditt mer klimavennlig.  

Dette kan imidlertid virke lettere sagt enn gjort. Å bli mer bærekraftig er komplekst, og i en jungel av klimarelaterte ord, uttrykk, merkeordninger og mål, kan det være vanskelig å vite hvilke tiltak som faktisk hjelper og hva det innebærer.  

Klima er et viktig  område innen bærekraftEmilie Olderskog, direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mills forklarer litt om hva du kan gjøre for å ta klimasmarte valg på ditt serveringssted.  

#1 Velg plantebaserte råvarer 

- For restauranter og kantiner ligger det største klimaavtrykket i varene som kjøpes inn og i matsvinn. Her kan man gjøre endringer for et lavere klimaavtrykk, sier Emilie. 

For mange storkjøkken er matsvinn et tema som allerede er langt oppe i bevisstheten og som det jobbes konkret med hver dag. Her kan du lese mer om dette.  

Test også våre beste kokkeknep for å benytte restemat som har hopet seg opp på kjøla 

Når det kommer til innkjøp, er det en hovedregel at plantebaserte råvarer har lavere klimautslipp enn animalske. Hvis du øker inntaket av plantebaserte produkter, reduserer du altså belastningen på miljøet. Lar du menyen din for eksempel inspireres mer av de fantastiske smakene fra Midtøsten, kan dette utgjøre en forskjell. Les mer om mat fra Midtøsten her. 

Grønnsaker, frukt, planteoljer og korn har et gjennomgående lavere klimaavtrykk enn kjøtt og animalske produkter. I tillegg krever planter mindre ressurser som vann og areal enn det kjøttproduksjon gjør, i følge Emilie.

Det produseres for eksempel 5,8 ganger mindre CO2 per kilo Soft Flora plantesmør enn meierismør.  

Her finner du oppskrifter til fem vegetarfavoritter for kantinen 

 

#2 Se etter klimanøytrale leverandører 

 I tillegg kan du sjekke om leverandørene dine har en god bærekraftstrategi 

-Jeg anbefaler å sjekke om leverandørene dine har satt seg konkrete reduksjonsmål for klima og matsvinn, og gjerne kreve at de har det, sier Emilie Olderskog. 

Dette handler om at matprodusenten har kartlagt klimaavtrykket i hele verdikjeden, og gjort utslippsreduserende tiltak i alle ledd ofte i kombinasjon med klimakompensering  

Klimanøytrale produkter forårsaker ikke negativ klimapåvirkning verken i råvarens opprinnelse, i transport, lagring eller fra emballasjen, forteller hun. 

Her er Mills et trygt valg. Olderskog forteller at de har kartlagt klimaavtrykket i hele sin verdikjede og satt mål om klimanøytrale produkter i god tid innen 2050.   

– Allerede i år blir hele produksjon til Mills klimanøytral, som første norske matprodusent. I tillegg skal vi stille krav til våre leverandører om at de også setter seg vitenskapsbaserte klimareduksjonsmål, sier Emilie.   

 Her kan du lese mer om hvordan Mills jobber med bærekraft.

#3 Lag ditt eget klimaravegnskap 

Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Ved å for eksempel se på alle varer som kjøpes inn i løpet av ett år, kan man beregne bedriftens klimaavtrykk.  

Matvett.no har også utviklet flere effektive verktøy for måling og rapportering av matsvinn i serveringsbransjen. Deltakerne i prosjektet «Kutt matsvinn 2020» oppnådde eksempelvis en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 14 00 C02 ekvivalenter.  

- I Norge har det at man må måle, ført til en stor reduksjon av matsvinn på produsentsiden. Vi har halvert matsvinnet i vår produksjon allerede nå. FN har et mål om at alle skal gjøre det innen 2030, og norsk matbransje er godt i gang med å jobbe mot dette målet, sier Olderskog. 

Det gamle ordspråket om at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe er absolutt gjeldende her også. Det hver og en av oss bidrar med hver dag, gjør til sammen at vi tar litt bedre vare på den fantastiske kloden vår!

Vi heier på ditt viktige bidrag!