shutterstock_687092743

For å lykkes på et storkjøkken er du avhengig av å ha medarbeidere med relevant kompetanse som blir hos deg over tid. I en bransje der konkurransen om fagfolk er stor, gjelder det å tilby noe ekstra for å få de rette folka med på laget og bli der. 

Det er fullt mulig å være en attraktiv arbeidsgiver, men det krever innsats på flere områder. Og du må være på tilbudssidenEmployer branding handler om å sikre at ansatte har et godt svar på hvorfor de jobber på nettopp ditt serveringssted, og ikke en hvilken som helst annen.  

Kokkene dinskal ha gode og rettferdige vilkår 

Betaler du folka dine en rettferdig lønn? Lønn er et viktig spørsmål for de fleste arbeidstakere, og selv om dette er tariffregulert finnes det fortsatt en del virksomheter i bransjen som ikke følger dette Rydd opp i eventuelt rot og rusk, og vær en arbeidsgiver som ansatte kan stole på når det gjelder betingelsene de har krav på.  

Dette gjelder også arbeidstid, overtid og avspasering. Sørg for ryddige arbeidsforhold og skikkelige arbeidsavtaler. Rovdrift på personal blir fort en snakkis i bransjen, og det er absolutt ikke greit hverken for ditt arbeidssted eller for bransjen. Selv om kokkeyrket, slik det fremstilles på TV, enkelte ganger kan gi inntrykk av det er en unormalt røff bransje, er dette en virkelig alvorlig hemsko for rekruttering til bransjenIngen anbefaler sine barn en yrkeskarriere med dårlige arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, så her må alle vi som er ledere i bransjen løfte i flokk og jobbe for et bedre omdømme sammen. 

Flesteparten av kokkene i Norge er ikke kjendiskokker, og har ikke nødvendigvis ambisjoner om å jobbe på et stjernekjøkken. Ubekvem arbeidstid, og ufornuftige arbeidsvilkår er utfordringer du som arbeidsgiver må ta på alvor og legge til rette for så godt det lar seg gjøre. For alle er det for eksempel viktig å ha gode og forutsigbare vaktlister, tydelige rammer for fritid og ferier, og god kommunikasjon om noe uforutsett skulle oppstå.  

Kokkene dine trenger inspirasjon 

Som alle andre fagfolk er også kokker stadig på jakt etter mer faglig påfyll og inspirasjon. Du får ikke rekruttert etablerte fagfolk hvis du ikke kan tilby gode opplegg for faglig utvikling og læring.  

Skap gode arenaer for kommunikasjon. Fysiske og digitale steder der ansatte kan dele kunnskap, løse problemer og inspirere hverandre. Facebook-grupper for deling av oppskrifter, tips og triks, fadderordninger og kursing. Også leverandører har mye å bidra med for å gi dine ansatte påfyll av inspirasjon, slik som bloggen Kokkeknep fra Mills Proff Partner. 

Er du så heldig å ha et kjøkkenteam bestående av mange forskjellige nasjonaliteter, er muligheten stor for at disse medarbeiderne har spennende kompetanse å bidra med. Vi har tidligere skrevet en artikkel som fremhever mulighetene som byr seg ved å ha ulike nasjonaliteter på kantinekjøkken. Kanskje artikkelen Flerkulturell kantine til motivasjon og inspirasjon kan gi noen relevante refleksjoner for deg også? 

Forskning viser at mangel på faglig utvikling er viktigere enn lønn når folk velger å skifte jobbBygg derfor opp under en karriere for hver enkelt av de du har i staben din. La de ansatte få være med og påvirke sin egen arbeidshverdag, og oppmuntre dem til å delta i de forskjellige prosessene rundt driften. Noen er kanskje flinke til å forhandle med leverandørene, stille krav til råvarer, bærekraft og så videre. Andre har kanskje et talent for å redusere matsvinn, er flinke med gjestene eller er spesielt kreative og nysgjerrige på nye metoder, retter og råvarer 

Hvis du involverer ansatte og bruker deres kompetanse, vil du heve kvaliteten på serveringsstedet ditt og bidra til faglig utvikling på samme tid. Dette vil både påvirke dine ansattes motivasjon og arbeidsglede, samtidig som kompetansen i staben din øker og gjestene dine vil merke en god stemning.  

Jobb med å rekruttere gode kokkelærlinger 

Skaff deg et godt renom blant lærlingene. Nye tilskudd i bransjen setter andre typer kriterier til arbeidsplassen enn før. Unge arbeidstakere tar ikke til takke med hva som helst. De ønsker faglige utfordringer og en utviklende og morsom arbeidsplass. Gi derfor lærlingene plass til å utfolde seg. Gi dem en mentor og tilby dem et grundig og profesjonelt opplegg for opplæring og kompetanseutvikling i hht kravene i opplæringsloven. Ta på alvor kravet om at det må foreligge en opplæringsplan i enhver lærebedrift. Med seriøs og god opplæringen av lærlinger, løftes omdømme til bedriften og det blir på sikt enklere å tiltrekke seg gode folk. Det er en stor utfordring at det er svært få kandidater til et stort antall læreplasser. Det blir derfor ekstra viktig at nettopp din bedrift oppleves som et bra sted å starte sin karriere.  

Rekruttering handler mye om godt omdømme og gode relasjoner. Bedrifter som ønsker å få inn gode lærlinger bør etablere et tett samarbeid med skolene og investere i elevene allerede mens de går på skolen. Hva om du inviter til gratis elevmiddag, utflukter, samarbeid, matkurs på skolen eller lignende for å knytte elevene til deg allerede før de skal ut i lære? 

Vis at du er en seriøs arbeidsplass som ønsker å gi nye kokker en god start. I tillegg til dette får du et godt omdømme hos lærerne som igjen er viktig når de gir råd til elevene. Lærerne har som regel trange budsjetter og er glad for alle gode faglige bidrag de kan få. Her kan du være en som skiller seg ut! 

Utover lærlinger er det viktig å ha kontakter slik at man blir kontaktet- eller kan ta kontakt om behovet for folk oppstår. Gode relasjoner er alltid viktig og lokale organisasjoner kan være gode møteplasser for dette. 

Sørg også for å ha gode opplæringsrutiner som gjør at du forenkler oppstarten til lærlingene for dem, og ikke minst viktig også for deg selv.   

 

Ta vare på de som allerede jobber hos deg  

Bruk nok ressurser på de som allerede jobber for deg.  Hvis du ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med et godt rykte, handler det vel så mye om å beholde og motivere eksisterende ansatte som å tiltrekke seg nye.  

Forskning viser en klar sammenheng mellom et sterkt «employer brand», det vil si indre motivasjon, og ansattes ytelse, organisasjonsforpliktelse, lojalitet og turnover. Så vær en attraktiv arbeidsgiver også for de som allerede er hos deg. Motiver og bygg opp under deres vilje til å bidra. Ikke brenn av alle ressursene på ren rekruttering.  

Husk at gode arbeidsplasser blir omtalt positivt av de som jobber der, og de er kanskje de aller beste til å rekruttere nye gode folk for deg!

Meld deg på Kokkeknep blogg