AdobeStock_183688526Matkriminalitet er dessverre mer aktuelt enn noen gang. Både klimaendringer og konflikter gjør at det er råvaremangel, og kriminelle utnytter situasjonen. Det er derfor viktig å ha gode systemer som fanger opp forsøk på juks. Ikke minst for deg som jobber med mat.

MATKRIMINALITET? OG DET ER?

Matkriminalitet defineres som bevisste handlinger utført av et foretak eller enkeltpersoner, med det formål å villede kjøper og oppnå en urettmessig økonomisk fordel av dette. Med andre ord; tilby matvarer som utgir seg for å være noe det ikke er. 

Matkriminalitet kommer i mange former. Det er derfor viktig å være klar over disse. Eksempler på matjuks er at produkter blir fortynnet med noe annet (f.eks. honning blandes ut med sukker) eller å endre datomerking på varer for å få det til å se ut som en vare har lenger holdbarhet enn den faktisk har. Noen av disse sakene blir avdekket, men svært mange blir dessverre ikke avslørt. Det er flere eksempler på saker som har rystet en hel verden. Et eksempel som du kanskje har hørt om er hestekjøttskandalen for 10 år siden, da det ble funnet hestekjøtt i det som var deklarert som storfeburgere.


HVILKE RÅVARER ER MEST UTSATT FOR JUKS?

De største sektorene rammet av matkriminalitet i 2022 var alkohol, sjømat, meieriprodukter, kjøtt og krydder. Typer av matkriminalitet har vært fortynning, utbytting, bruk av non-food forbindelser, opprinnelsessvindel (botanisk og animalsk) og etikettsvindel. De mest omtalte sakene i 2022 var falske Wonkasjokolader som ble funnet på markedet i Storbritannia, vaniljeprodukter i Frankrike, svindel med safran i Spania og generelt utfordringer med sjømat.

Dette er en «topp 10-liste» over produktkategorier som historisk sett er blitt utsatt for matjuks, og dermed havnet høyt på risikolisten. Listen nedenfor er ikke i kronologisk orden.

 • Olivenolje
 • Økologiske varer
 • Melk og meieriprodukter
 • Honning
 • Fisk og annen sjømat
 • Korn
 • Kaffe og te
 • Vin
 • Fruktkjøtt
 • Kjøtt
 • Krydder
 • Vanilje

Gode SYSTEMER FOR Å FANGE OPP MATJUKS

Som nevnt er matkriminalitet mer aktuelt enn noen gang. Både for deg med mat som yrke og oss som matvareprodusent er det viktig å ha gode systemer som fanger opp forsøk på matjuks.

Mills har helt siden 2017 jobbet systematisk med kartlegging og risikoreduserende tiltak for å forebygge at vi blir utsatt for matjuks. Det har blitt en veldig viktig del av mattrygghetsarbeidet vårt. I Mills har vi har en tverrfaglig gruppe bestående av lab, produktutvikling, innkjøp og kvalitet som jobber med dette kontinuerlig. Vi deltar også i et nasjonalt nettverk om matkriminalitet, sammen med en rekke andre aktører i matindustrien i Norge, med stort fokus på erfaringsdeling og forebygging. Dette sikrer at sjansen er svært liten for at du får råvarer av feil kvalitet inn på ditt kjøkken når du handler fra etablerte seriøse aktører. Vi har rett og slett ikke råd til å spare penger på å slippe til falske råvarer.

RISIKO FOR MATKRIMINALITET

Risikoen for matkriminalitet følger i all hovedsak to linjer: (1) Mulighet og (2) Motivasjon. Er muligheten og motivasjonen stor for å utføre matjuks som for eksempel fortynning, utbytting av ingredienser, dokumentforfalskning etc, er risikoen for matkriminalitet også stor. Dette har vært tilfellet de siste årene med mangel på varer, usikre forsyningskjeder og postpandemi. Samtidig har man ikke sett de store sakene som man kanskje forventet etter invasjonen av Ukraina. Usikkerheten fremover ligger blant annet på om etterspørselen av landbruksprodukter øker, og dermed også at prisene øker, noe som gir en risiko for at noen fristes til matkriminalitet

HVA KAN GJØRES FOR Å FORHINDRE MATSVINDEL?

Dette er eksempler på viktige tiltak som du kan innføre for å forhindre matsvindel:

 • Benytt faste leverandører og tenk over hvor sjansen for matjuks kan være størst
 • Ha gode relasjoner og lang erfaring med leverandører
 • Følg med på råvaretilgang og priser
 • Utfører fysiske leverandørrevisjoner om det er mulig
 • Gode rutiner for leverandør- og råvaregodkjenning
 • Gode rutiner ved mottakskontroll, som kan avdekke om mottatt vare ser annerledes ut enn vanlig både når det gjelder emballasjen, merkingen og matvaren som sådan
 • Observante kokker på kjøkkenet som kan avdekke om produktet ser eller oppfører seg annerledes enn det pleier

Dette er viktige deler av mattrygghetsarbeidet og et arbeid som dessverre aldri tar slutt. Endringer i verden gjør at både vi og du hele tiden må være skjerpet og følge med på hva som skjer. Så kan gjestene dine være trygge på at de får servert den riktige maten.

Kilde i denne artikkelen: Eurofins

Meld deg på bloggen